Avís Legal

Avís Legal – Condicions Generals d’Ús.

1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: FUNDACION SPECIAL OLYMPICS ESPANYA amb CIF G84854389, inscrita en la registro de Fundacions del MECD amb el número 947, domiciliada en PASSATGE MONTSERRAT ISERN 25 L´L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA). (D’ara endavant LA FUNDACIÓ)

2. USUARIS: L’accés i/o ús dels Sites de LA FUNDACIÓ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL SITE: el lloc web de LA FUNDACIÓ proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, eines, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a lA FUNDACIÓ, i als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site.

Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest Registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

4. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que LA FUNDACIÓ ofereix a través de la seva Site i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA FUNDACIÓ, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

LA FUNDACIÓ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA FUNDACIÓ no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines

5. PROTECCIÓ DE DADES: LA FUNDACIÓ compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’USUARI pugui sol·licitar a lA FUNDACIÓ, farà saber a l’USUARI de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, LA FUNDACIÓ informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la FUNDACIÓ de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: LA FUNDACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: LA FUNDACIÓNse reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva Site.

8. ÚS DE COOKIES: LA FUNDACIÓNpodrá utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per lA FUNDACIÓ, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

9. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, LA FUNDACIÓNno exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. DRET D’EXCLUSIÓ: LA FUNDACIÓNse reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Site i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

11. GENERALITATS: LA FUNDACIÓ perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva Site exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: LA FUNDACIÓ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre LA FUNDACIÓ i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA.


Política de privacitat i protecció de dades

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals FUNDACION SPECIAL OLYMPICS ESPANYA

(D’ara endavant LA FUNDACIÓ)

1. POLITICA I CLÀUSULES DE PRIVACITAT.

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per lA FUNDACIÓ. Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari on es recaptin dades de caràcter personal, sense perjudici de l’indicat en la “Clàusula de Privacitat” aplicable a cada formulari concret.

2. ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES.

LA FUNDACIÓ té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en les seves pàgines web amb la finalitat de gestionar els serveis oferts o per a remetre’ls comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

3. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES.

LA FUNDACIÓ es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-los, i adoptaran les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, d’acord amb el que s’estableix pel RLOPD. No obstant això, LA FUNDACIÓ no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

4. ÚS DE COOKIES.

La Web LA FUNDACIÓ utilitza cookies. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor del lloc web situa en el disc dur de l’equip de l’usuari per a recollir dades estadístiques sobre la seva navegació en el site i permetre la visualització de continguts publicitaris. No contenen dades personals. L’usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o rebutjar la instal·lació de cookies o suprimir-los una vegada hagi finalitzat la seva navegació en el lloc web. No obstant això LA FUNDACIÓ aconsella i agraeix que s’activi l’acceptació de cookies per a poder obtenir dades més precises que permetin millorar el contingut i adaptar-lo a les preferències de l’usuari. LA FUNDACIÓ no es responsabilitza que la desactivació de les cookies pugui impedir el bon funcionament de les pàgines Web.

5. SUSCRIPCION I REGISTRE.

En cas que Vostè decideixi subscriure’s, se li sol·licitaran una sèrie de dades personals imprescindibles amb la finalitat de gestionar els productes o serveis sol·licitats (nom, cognoms, email, adreça postal, etc.). Igualment se li podrà requerir que aportació voluntàriament una sèrie de dades complementàries destinades a labors d’informació i comercialització d’ofertes, serveis, o activitats relacionades amb els mateixos i limitades a les activitats i serveis de LA FUNDACIÓ.

6. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ.

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, sent responsables de comunicar qualsevol modificació en aquests, i quedant LA FUNDACIÓ exempta de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això. LA FUNDACIÓ es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

7. ACCÉS A LES DADES.

Cap tercer aliè als responsables anteriorment esmentats podrà accedir en cap cas directament a les seves dades personals sense el seu consentiment exprés per a cada ocasió, excepte els considerats responsables del tractament, els quals necessiten accedir per a prestar el servei de gestió o desenvolupament de l’activitat.

8. DRETS DE L’USUARI.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant comunicació escrita a les adreces indicades en cada cas o a les adreces indicades en el punt 1, identificant-se i concretant la seva sol·licitud, i aportant fotocòpia del DNI o document equivalent. Igualment poden enviar un correu electrònic a l’adreça info@specialolympics.es. Si us plau, tingui el compte el procediment del Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre en el seu article 25 a l’efecte d’exercir els seus drets.

9. COMUNICACIONS COMERCIALS.

LA FUNDACIÓ, en virtut de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cap cas remetran publicitat i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial als usuaris sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment. Així mateix tampoc remetran missatges no sol·licitats ni consentits prèviament ni enviaran cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

10. BAIXA DE COMUNICACIONS EN FORMAT ELECTRONICO.

LA FUNDACIÓ informa els usuaris que, en cas d’haver sol·licitat l’enviament de missatges comercials o alertes en format electrònic, podran donar-se de baixa d’aquesta mena de comunicacions seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-lo a info@specialolympics.es