BÀSQUET

ESPORTS COL·LECTIUS O D’EQUIP

Totes les modalitats són per a totes les categories i nivells.

L’organització es reserva el dret, en cas d’haver-hi pocs equips d’una mateixa categoria i nivell, de modificar la inscripció, amb la prèvia comunicació al Club o centre afectat.

Cal fer les inscripcions al respectiu full de cada esport. No cal per tant inscriure aquests esportistes en el full d’inscripció per esports individuals.

Màxim 8 jugadors per equip

 

CATEGORIES

1De 8 a 15 anys
2De 16 a 21 anys
3De 22 a 29 anys
4De 30 en endavant

 

NIVELLS

 

Nivell I (Avançat)

  • Els jugadors tenen ple coneixement de les regles de joc, així com a la seva aplicació per part de l’àrbitre.
  • Els jugadors tenen perfectament assumit el sentit del joc en equip i són conscients que formen part d’un col·lectiu.
  • La tècnica individual dels participants és de nivell alt i executen amb completa correcció els moviments bàsics (recepció, passada, tir, llançament, dribling…) de l’esport en qüestió.

 

Nivell II (Intermig)

  • Els jugadors tenen coneixement de les regles del joc, així com la seva aplicació per part de l’àrbitre.
  • Els jugadors coneixen el sentit del joc en equip.
  • La tècnica individual dels participants és mitja o acceptable i executen els moviments bàsics (recepció, passada, tir, llançament, dribling…) de l’esport amb una correcció acceptable.

 

Nivell III (Inicial)

  • Els jugadors coneixen lleugerament o no coneixen les normes del joc, així com la seva aplicació per part de l’àrbitre.
  • Els jugadors tenen poca o nul·la noció del joc en equip.
  • La tècnica individual dels participants és baixa o nul·la i la seva execució dels moviments bàsics de l’esport no és correcta.

 

PROVES INDIVIDUALS/PROVES ADAPTADES

 

INDIVIDUALS / P. ADAPTADES

CATEGORIES

1-  MÍNIMS:                  de 8 a 11 anys

2-  INFANTILS:               de 12 a 15 anys

3-  JUVENILS:                de 16 a 21 anys

4-  ABSOLUTS:              de 22 a 29 anys

5- SÈNIORS:                 de 30 anys endavant

 

INDIVIDUALS               – Llançament des de zones

– Velocitat de passada                                                                      – Conducció

 

ADAPTADES                 – Bot dinàmic NIVELL IV – V

– Tir estàtic NIVELL IV – V

– Passada i recepció NIVELL IV – V

 

PROVES ADAPTADES EN EQUIP 

 

CATEGORIES

1-  MÍNIMS:                  de 8 a 11 anys

2-  INFANTILS:               de 12 a 15 anys

3-  JUVENILS:                de 16 a 21 anys

4-  ABSOLUTS:              de 22 a 29 anys

5- SÈNIORS:                 de 30 anys endavant

 

Realitzant les PROVES INDIVIDUALS

 

Realitzant les PROVES ADAPTADES

NIVELL IV

NIVELL V

 

Aquestes proves es realitzaran en petits equips de 2 esportistes. Els inscrits en aquesta prova només podran participar en aquesta tal i com succeeix amb la resta