FUTBOL SALA

ESPORTS COL·LECTIUS O D’EQUIP

Totes les modalitats són per a totes les categories i nivells.

L’organització es reserva el dret, en cas d’haver-hi pocs equips d’una mateixa categoria i nivell, de modificar la inscripció, amb la prèvia comunicació al Club o centre afectat.

Cal fer les inscripcions al respectiu full de cada esport. No cal per tant inscriure aquests esportistes en el full d’inscripció per esports individuals.

Màxim 9 jugadors per equip

 

CATEGORIES

1De 8 a 15 anys
2De 16 a 21 anys
3De 22 a 29 anys
4De 30 en endavant

 

 NIVELLS

 

Nivell I (Avançat)

  • Els jugadors tenen ple coneixement de les regles de joc, així com a la seva aplicació per part de l’àrbitre.
  • Els jugadors tenen perfectament assumit el sentit del joc en equip i són conscients que formen part d’un col·lectiu.
  • La tècnica individual dels participants és de nivell alt i executen amb completa correcció els moviments bàsics (recepció, passada, tir, llançament, dribling…) de l’esport en qüestió.

 

Nivell II (Intermig)

  • Els jugadors tenen coneixement de les regles del joc, així com la seva aplicació per part de l’àrbitre.
  • Els jugadors coneixen el sentit del joc en equip.
  • La tècnica individual dels participants és mitja o acceptable i executen els moviments bàsics (recepció, passada, tir, llançament, dribling…) de l’esport amb una correcció acceptable.

 

Nivell III (Inicial)

  • Els jugadors coneixen lleugerament o no coneixen les normes del joc, així com la seva aplicació per part de l’àrbitre.
  • Els jugadors tenen poca o nul·la noció del joc en equip.
  • La tècnica individual dels participants és baixa o nul·la i la seva execució dels moviments bàsics de l’esport no és correcta.