PETANCA

COMPETICIÓ D’EQUIP (no s’acceptarà cap dupleta)

I – AVANÇAT

II – INTERMIG

III – INICIAL

 

PROVES ADAPTADES DE PETANCA

Aquestes proves són exclusivament per aquells esportistes que per diferents motius (baix nivell, manca de companys per formar equip, etc.), no poden competir en equip. Per tant cap jugador que formi part d’una tripleta podrà participar en aquesta competició.

Per tal de poder fer les sèries més homogènies possibles, serà imprescindible donar la puntuació prèvia a l’hora de fer la inscripció.

 

No s’admetrà cap inscripció sense puntuació.

 

Adaptades    

Punt sobre el Bolig – Nivell IV

Tir sobre una bola objectiu – Nivell IV

Tir al cercle – Nivell V

Tir entre boles – Nivell V

 

RECORDEU: La inscripció a proves adaptades s’ha de realitzar per nivells.