TENNIS TAULA

NIVELLS:

AVANÇAT

INTERMIG

INICIAL (Coneix i respecta les normes)

 

PROVES ADAPTADES

Aquestes proves són exclusivament per aquells atletes que donat el seu baix nivell no poden accedir a altres nivells de competició. Cada atleta participant haurà de superar un circuit de 3 proves.

  • Servei de precisió – nivell IV
  • Rebot amb raqueta – nivell IV
  • Devolució – nivell IV