TENNIS

COMPETICIÓ SISTEMA PARTITS

I – AVANÇAT

II – INTERMIG

III – INICIAL  (Coneix i respecta les normes)

 

PROVES ADAPTADES (destreses)

Aquestes proves són exclusivament per aquells esportistes que donat el seu baix nivell no poden accedir a altres nivells de competició. Cada atleta participant haurà de superar un circuit de 3 proves.

  • Joc amb raqueta
  • Cops de precisió
  • Llançament de precisió